Privatpraktiserende Psykolog

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 1982. Efterfølgende har jeg suppleret med:

  • 4–årig efteruddannelse i kropsrelateret psykoterapi med certifikat 1986.
  • 3–årig efteruddannelse i psykoanalytisk psykoterapi med certifikat 2000.
  • Autoriseret og Godkendt specialist i psykoterapi af Socialministeriet 2005.

I træning hos Jes Bertelsen i meditation og selvudvikling siden 1984. Klinisk psykolog i psykiatrisk regi indtil 1990.

Fra 1990 privatpraktiserende psykolog, 9 år i Belgien og siden 2000 i Frederiksværk med ydernummer, dvs.: jeg er tilknyttet sygesikringsordningen og modtager klienter, der er henvist af egen læge.

Jeg samarbejder med borgere, praktiserende læger, socialforvaltninger, forsikringsselskaber, virksomheder m.m.

Jeg arbejder ud fra en psykodynamisk / eksistentiel referenceramme i kortere kriseprægede forløb samt i længerevarende terapier. Jeg inddrager især i de kortere forløb kognitive, kropslige og meditative indfaldsvinkler.

Jeg er underlagt Psykolognævnets etiske regler, herunder tavshedspligt. (se at gå til psykolog)